Változtak a CSOK igénylésének feltételei

2016.02.10-én megjelent két, a Családok Otthonteremtési Kedvezményét (továbbiakban: CSOK, illetve CSOK extra 10+10), az új kamattámogatott hitel konstrukciót (továbbiakban: OTK, illetve OTK extra 10+10), valamint az adó-visszatérítési támogatás törvényi feltételeit szabályozó teljesen új kormányrendelet.

Az alábbiakban – nem teljes körűen – tájékoztatunk a főbb változásokról. 
2016.02.11-ével hatályát vesztette:

 • a lakásépítési támogatásokról szóló 256/2011. (XII.6.) Kormányrendelet, és az
 • otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 4. fejezete (Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása)

2016.02.11-ével hatályba lépett:

 • az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet, ami a következőkre vonatkozik:
 • Családi otthonteremtési kedvezmény,
 • Adó-visszatérítési támogatás,
 • Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása
 • a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet.

 

 1. Új lakás vásárlása, építése esetén nyújtható CSOK
 • Összkomfortos feltétel törlésre került, a célingatlannak a továbbiakban a következőknek kell megfelelnie:
 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;
 • Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor tekinthető új lakásnak, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, előző feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.
 • A tanya is elfogadható célingatlannak, amennyiben a fenti feltételeket teljesíti. (Amennyiben hitel igénylése is kapcsolódik a CSOK kérelemhez, akkor a fedezetnek a Banki szabályok szerinti elvárásoknak is meg kell felelnie!)
 • OEP igazolás szabályai változtak:
 • középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatási intézmény nappali
 • amennyiben az Igénylő a kérelem benyújtásakor magyar biztosítási jogviszonnyal rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmány esetén is elfogadható rendelkezik, akkor a 180 nap / 2 év leigazolásához elfogadható az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (EU tagállamok, Liechtenstein, Norvégia, Izland) illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolása is.
 • NAV köztartozásmentes igazolás esetén törlésre került, hogy az igazolás csak 30 napnál nem régebbi lehet.
 • Megelőlegezett CSOK esetében a Bank elutasíthatja a kérelmet, amennyiben a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.
 • Megelőlegezett CSOK esetében egyértelműsítve lettek a vállalási határidők:
 • 1 gyermek vállalása esetén 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén 8 év
 • 10 millió forint összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év
 • Új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani a vállalási határidőt (eddig az adásvételi szerződés keltétől számítódott)
 • A 24. hetet betöltött terhességet a továbbiakban a várandósgondozási könyvvel kell igazolni (nem szülész-nőgyógyász szakorvos által kiadott igazolással)
 • Új lakás vásárlása és építése esetén az Igénylőnek lehet lakóingatlan tulajdona (bármelyik összeg igénylése esetén)
 • Új lakás vásárlása és építése esetén az Igénylőnek nem kell beforgatni az 5 éven belül eladott ingatlan vételárát bármelyik összeg igénylése esetén.
 • Új lakás vásárlása és építése esetén nincs lehetőség utólagos támogatás (UTÓCSOK) igénybevételére.
 • Új lakás vásárlása esetén a továbbiakban már csak az az ingatlan minősül újnak, ami:
 • 07.01-jén vagy azt követően kapott használtba vételi engedélyt,
 • gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építette,
 • és első ízben került természetes személy részére értékesítésre (törlésre került a másod ízben természetes személy részére történő értékesítés lehetősége).
 • Törlésre került a minimum 50%-os tulajdoni arány, tehát a teljes ingatlannak a támogatott személyek tulajdonában kell lennie!
 • A támogatási célingatlanban már csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, a gyermekeik nem!
 • Házastársak, élettársak esetén mind a két félnek tulajdont kell szereznie.
 • A lakás hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:
 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2.
 • Az egylakásos lakóépület hasznos alapterülete minden CSOK esetében meg kell, hogy feleljen a következőknek:
 • egy gyermek esetén legalább 70 m2,
 • két gyermek esetén legalább 80 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.
 • Pontosításra került, hogy megelőlegezett támogatás esetén a fiatal házaspár hány gyermeket vállalhat:
 • gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3,
 • egygyermekes fiatal házaspár 2,
 • kétgyermekes fiatal házaspár további 1 gyermek születését vállalhatja.
 • Pontosításra került, hogy az élettársak nem közös gyermek esetén, (pl. előző házasságból, vagy élettársi kapcsolatból született) milyen feltételekkel igényelhetik a CSOK-ot:
 • az élettársakkal közös háztartásban élő gyermekek esetén vizsgálni szükséges, hogy a felek közös gyermekei(k) után, vagy az egyik fél saját gyermeke(i) után, illetve az előzőek kombinációja alapján nyújtják be az igénylők a támogatási igényüket és ez alapján külön szabály szerint szükséges megállapítani az igényelhető támogatás összegét.
 • Amennyiben Ügyfelek korábban már igénybe vettek megelőlegező kölcsönt / megelőlegezett támogatást, akkor az újabb támogatásra akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás már teljesült. (azaz nem lehet egyszerre két szerződés alapján gyermeket vállalni)
 • Az Igénylőknek és gyermekeinek továbbra is lakóhelyet kell létesítenie a célingatlanban, de a lakcímkártyát most már a folyósítást / utolsó részfolyósítást követő 30 napon belül kell bemutatnia a hitelintézetnek!
 • A célingatlanra lakásbiztosítással kell rendelkeznie az Igénylőnek. (ha nincs hitel, akkor is)
 • Az Igénylőnek és gyermekeinek a CSOK-kal vásárolt / épített ingatlanban életvitelszerűen kell tartózkodnia, és nem minősül a kötelezettség megszűnésének pl.:
 • ha a nagykorú gyermek, akire tekintettel a CSOK-ot igénybe veszik, elköltözik,
 • a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig eltérő településen tartózkodik.
cserepzoltan
Cserép Zoltán

Pénzügyek A-tól Z-ig

a Pénzügyi GPS,
aki házhoz viszi az állami támogatást
Mobil:20/428-0040

Hozzászólások

hozzászólás

Posted on: 2016-02-18, by :

Ez az oldal a könnyebb használhatóság érdekében cookie-kat használ. Kötelező erről tájékoztatást adnunk, kérlek, "oké"-zd le! Nem tudod, hogy mi ez?

A cookie-k nélkül a böngészési élmény nem lenne olyan, mint velük. A cookie-k kis nyomkövetők, amik segítenek az eligazodásban az oldalon, és amikor legközelebb visszatérsz az oldalra - mert ugye visszatérsz? :) - már ismerősként fognak azonosítani. Pl. a cookie-k jegyzik meg azt, hogy milyen linkre kattintottál már egy weboldalon, és ezt az adatot arra használják, hogy például a már meglátogatott linkeket más színnel jelölik, így te, a felhasználó is tudod, hogy hol jártál már. Ha megnyomod az Oké, rendben gombot, akkor elfogadod azt a tényt, hogy az oldal cookie-kat használ, mint minden más oldal is. Ezt az üzenetet, és az elfogadási procedúrát az EU közössége írta elő minden Európába szolgáltató weboldal számára.

Bezár