CSOK hírek

CSOK hírek az ország minden tájáról és szegletéből

CSOK: Mi vezethet szerződésbontáshoz, megszűnéshez és végül a visszafizetéshez…

A CSOK igénylésekor talán sokunknak elsiklik a figyelme azokon a fontos pontokon, amelyek a szerződés felbontásáról rendelkeznek. Nézzük miről is van szó.
Új lakás építésének esetén, a hitelintézet felmondhatja a szerződést:

 • ha az építkezési munkák elvégzését határidőre nem igazoljuk, de legfeljebb az építkezés megkezdésétől számított 5 éven belül. Lehetőség nyílik az építésügyi hatóság által kiadott engedély meghosszabbítására, de ezt is kötelességünk a bank felé jelenteni, igazolni. Az építkezés befejeztével használatbavételi engedéllyel a kezünkben érdemes bankunkhoz ellátogatni.
 • ha az épület használatbavételi engedélyének kiállítása vagy magának a használatbavételnek a tudomásulvétele illetve az egyszerűsített bejelentés köteles épület felépítésének tényét bizonyító hatósági irat kiállítása nem az építtető, azaz a támogatást igénylő személy által elkövetett hiba oka folytán hiúsul meg.
 • ha az építtető, azaz a támogatást igénylő eláll építési szándékától

Ebben a három esetben a következő szankciókkal kell számolnunk: késedelmi kamatra számíthatunk, amely a polgári törvénykönyv szerint lép életbe és a folyósítás napjától számít valamint a teljes folyósított támogatásra érvényes, tudtuk meg a hitelmindenkinek.hu -tól.

 • ha az új lakást lebontják – ez alól kivételt képez, ha természeti katasztrófa miatti bontásról van szó – vagy elidegenítik,
 • ha az új lakás sem a támogatást felvevő személy, sem annak a nem felnőtt, azaz kiskorú gyermekének lakóhelye céljául szolgál, akinek a támogatást igénybe vette. Itt fontos megjegyezni, hogy ez akkor is életbe lép, ha a gyermek a  családban történt változás – mint például válás – bekövetkezése vagy gyámhatósági, gyermekek védelmét szolgáló intézkedése miatt, hosszabb távon, azaz tartósan elkerül a CSOK-ot igénybe vevő személy háztartásából,
 • ha az új lakást harmadik, a szerződésben egyáltalán nem szereplő személynek lakhatás céljából átengedik,
 • ha nem lakásként funkcionál az ingatlan,

Itt fontos megjegyezni, hogy nem minősül életvitelszerű tartózkodási jog megsértésének, ha időközben a gyermek elhalálozik. A támogatást igénylőnek fontos tudni, hogy köteles 30, azaz harminc naptári napon belül jelenteni a változást a kormányhivatalnak, a megfelelő igazoló okiratok csatolásával.
Válás esetén a következőkkel számolhatunk:

 • ha a  volt házastársak a közös tulajdonban lévő lakásukat az  állam javára bejegyzett elidegenítési, avagy terhelési tilalom idején mégis elidegenítik, úgy a feleket a visszafizetési kötelezettség az elidegenítés esetén származó bevételnek a bíróság határozata szerinti vagy a közöttük régebben létrejött házassági azaz, vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli. A házasság érvénytelenítését ebben az esetben is a kormányhivatalnak kell bejelenteni 30 naptári napon belül
 • ha a házasságfelbontás során az egyik válófélben lévő személy megszerzi a kedvezmény igénybevételével érintett ingatlant, úgy a másik fél tartozása az állam felé megszűnik, hiszen a tulajdonjog sem őt illeti. Érdekesség, hogy azoknak a gyerekeknek az elhelyezésére, akikre a  családnak juttatott otthonteremtési kedvezményt megigényelték, a lakás tulajdonjogát megszerző szülőnél kerül sor. Ilyenkor a hitelintézetnél kell legelőször a bejelentést megtenni és a hitelintézet az, akinek kötelessége értesíti a kormányhivatalt a szerződés módosításáról. A támogatást igénylőnek részleges elidegenítés esetén csupán az elidegenítésre kerülő saját tulajdoni hányadára vonatkozó és az azzal arányos részt kell visszafizetnie.

Élettársak esetében, élettársi közösség megszűnése esetén is ugyanezeket a törvényeket alkalmazzák.
Nem magyar támogatott állampolgároknak, tartózkodási engedélyük megszűnése esetén szintén visszafizetéssel kell számolniuk. Ha a tartózkodási engedély megszűnésének időpontjától számított 30 naptári napon belül nem kapja meg újra az érvényes tartózkodási engedélyt, akkor köteles még Magyarország területének elhagyása előtt a polgári törvénykönyv szerint esedékes késedelmi kamattal megterhelt tartozást megfizetni.

Szintén a visszafizetés ténye lebeg azoknak a feje felett, akik a támogatás igénylésekor valótlan adatokkal jutottak CSOK-hoz.

Vizsgálatkor a hitelintézetnek becsatolt nyilatkozatokat és okiratokat alaposan ellenőrzik. Amennyiben a kormányhivatal hatósági ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy valótlan adatok benyújtásával jutott valaki CSOK-hoz, úgy a családnak juttatott otthonteremtési támogatás – a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítésére kötelezik a felet.
Most pedig tekintsük át, mi a helyzet a gyermekvállaláshoz szorosan kapcsolódó pontokkal.

 • ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást egyáltalán nem vagy csak egy részében tudja teljesíteni, úgy a családnak juttatott otthonteremtési kedvezmény összegét a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten kénytelenek visszafizetni. Az összeg kiegyenlítésének végső esedékessége a gyermekvállalási határidő elteltét követő 60 nap. A gyermekvállalás gyermek halva születése esetén teljesítettnek tekintendő.
 • ha a házasság válással végződik és egyáltalán nem vagy csak egy részében tudták a felek teljesíteni a gyermekvállalást, úgy azt a bíróság által meghozott, jogerős bírói ítélet felmutatásával kell igazolniuk a hitelintézetnél. Ebben az esetben is a családnak juttatott otthonteremtési kedvezmény összegét a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten kénytelenek visszafizetni. A hitelintézet feladata tájékoztatni a Kincstárt.
 • a  házasság felbontásának vagy a válás időszakában már fennálló várandósságból született gyermekkel a  gyermekvállalással kapcsolatos pontot teljesítettnek tekintik, azt elfogadják. Itt is ugyanúgy teljesítettnek tekintendő a CSOK, ha a gyermek halva születik. A házasság felbontásáról vagy érvénytelenítéséről szóló papírokkal együtt a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját az orvos által kiállított bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolni kell. A visszafizetési kötelezettség ezekben az esetekben a várandósság legvégéig meghosszabbításra kerül.
 • ha a  kérelmező igazolja az  új lakás szerinti illetékességgel bíró járási hivatalnál, hogy a  családnak juttatott otthonteremtési kedvezmény azonnali és egy összegben történő megfizetése vagyoni, családi, jövedelmi, és különös tekintettel a szociális körülményeire is súlyos terhet jelentenek számára, úgy méltányossági eljárás keretében részletfizetést is kaphat.

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk16016.pdf

Változtak a CSOK igénylésének feltételei

2016.02.10-én megjelent két, a Családok Otthonteremtési Kedvezményét (továbbiakban: CSOK, illetve CSOK extra 10+10), az új kamattámogatott hitel konstrukciót (továbbiakban: OTK, illetve OTK extra 10+10), valamint az adó-visszatérítési támogatás törvényi feltételeit szabályozó teljesen új kormányrendelet.

Az alábbiakban – nem teljes körűen – tájékoztatunk a főbb változásokról.  Continue reading

CSOK: rezsiCSOKkentési útmutató

(CSOK asszociációk – II/B.)

Ez a rész az előző cikk ikertestvére. Az otthonteremtési kedvezmény okos felhasználásáról szól. Hogy hosszú távon is élvezhesd az előnyeit. Hiszen a hitelt előbb-utóbb visszafizeted, de a rezsi egy életen át elkísér. Megfelelő odafigyeléssel viszont sokat tudsz rajta spórolni. És ez már a lakás megszerzésénél kezdődik.

Az itt olvasható meglátásoknak nemcsak akkor veszed hasznát, ha új lakást tervezel és építesz. Ma már egyre több lehetőség van arra is, hogy az úgynevezett szerkezetkész állapotban lévő lakás „felöltöztetésébe” is beleszólj, de sokszor akár még falakat is át lehet tervezni. De sok szempontot teljesen kulcsrakész lakás vásárlásánál és berendezésénél is figyelembe vehetsz.

A lista természetesen a teljesség igénye nélkül készült. Olyan tippeket, trükköket igyekeztem összegyűjteni, amikről így egyben másutt nemigen olvashattál.

 

Mik a terveid?

A fő szempont továbbra is a tervezés. Gondold át előre, mire lesz szükséged a következő időben. Vedd figyelembe a megvásárlandó eszközök, berendezések várható élettartamát. Tölgyfa parkettát és kazánt várhatóan sose fogsz cserélni, egy konyha vagy fürdőszoba élettartama 15-25 év, viszont egy olcsóbb kilincs valószínűleg ennél hamarabb tönkremegy, és cserére szorul.

Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem kell mindenből a legdrágábbat, a legmodernebbet venni. Viszont van, amiből érdemes. Ezen a téren célszerű kikérdezni barátokat, ismerősöket a tapasztalataikról. A döntéshez hallgass meg szakembert is, főleg nagyobb értékű berendezések kiválasztásához.

Szintén lényeges szempont az egyszerűsítés. Mire gondolok? Gyakran emlegetjük Murphy legfőbb törvényét: „Ami elromolhat, az el is romlik.” Éppen ezért ne vedd magad körül túl sok technikával. Főleg ne bonyolultakkal! Ha elmegy az áram, nézheted gyertya mellett a tévét. J Másfelől pedig legyen mindig tartalék megoldásod kéznél.

Csak pár példa: Locsolni nemcsak vezetékes, hanem esővízzel is lehet. Fűteni pedig fával, akár a kertből származóval is. Már csak tartaléknak is jól jöhet egy cserépkályha, a hangulatáról nem is beszélve! Amit viszont nem javaslok, hogy mindenféle hulladékkal, pláne nem bontásból származó faanyagokkal fűts. Nagyon szennyezi a levegőt.

Még két érdekes példa az előre gondolkozásra:

 • Ha dohányzol, érdemes figyelned rá, hogy lakásod ne minden helyiségében tedd. Még jobb, ha a lakáson kívül. Kíméled vele a falakat, ritkábban lehet szükség tisztasági festésre.
 • Beköltözés után – főleg ha családi házba költöztél – érdemes felelősségbiztosítást kötnöd. Elég, ha egy havas téli napon nem takarítod le időben a járdát, máris kész lehet a baj.

 

Nem vagyok olyan gazdag, hogy olcsót vegyek

Bizony, ez egy sokszor elhangzó mondat! De vajon mit jelent? Azt, hogy ha hosszabb távra tervezel, és minőségi termékeket vásárolsz, olcsóbban jöhetsz ki. Csak mire ide kerül a sor, általában már nem marad elegendő pénz. Többnyire azért, mert az ember hajlamos mindig „egy számmal” nagyobb lakást vásárolni, építeni, mint amire ténylegesen szüksége van.

Ennek sokféle oka van, nagyon röviden már írtam róla itt (a kiadások 1. pontjában), de érdemes megemlíteni azt is, hogy nincs megfelelő bérlakás-piac, és nem rugalmasak az eladás feltételei jelzáloggal terhelt ingatlannál. Valahol ez is a pénzügyi intelligencia körébe tartozik. Ha ez megváltozna, sokkal nyugodtabb, színvonalasabb, boldogabb lehetne az életünk.

Sokan csak a kötelező (hatóságok által előírt) terveket készítik el, azt is csak minimál-változatban. Pedig az épületgépészet tervezésénél sokat lehet a rezsin spórolni! Sőt, a lakberendezést (papíron) is érdemes már szerkezetkész állapotban vagy még hamarabb elkezdeni. Erről bővebben írok a következő cikkben.

Miben nyilvánulhat meg a fejezet címében említett olcsóság? Sokféle módja lehet, csak két példa:

 • Vásárolhatsz nagyobb kényelmet adó, de drágább berendezéseket. Ezzel időt spórolhatsz, és az idő pénz. Ez a Te döntésed, nehéz tanácsot adni benne. Pár szempontot leírok majd legközelebb.
 • Vásárolj minőségi termékeket! Csapoknál, csaptelepeknél megéri, ha 10-15 évig nem kell hozzányúlni. De villanykapcsolóknál is szempont lehet.

 

Víz, villany és társai

Hogyan tudsz a közüzemi számlákon spórolni? Ezerféle cikkben ezeregy tippet olvashatsz, ezeket nem akarom megismételni. Amikről esetleg még nem hallottál:

Víz: Bizonyára ismerősen hangzik a perlátor, ami csökkenti a csapból kifolyó víz mennyiségét. Szűrőjét érdemes gyakran tisztítani, illetve fém helyett műanyag sugárszabályozót alkalmazni. Mosdó, bidé esetén elegendő lehet a csap áteresztését a mostanában szokásos percenként 5-6 liter helyett még tovább, 3-4 literre szűkíteni.

 • Extra tipp: Csapadékvíz használata a WC öblítésekor.
 • Még mindig víz, de inkább a villanyszámlát érinti: családi házban nagyon praktikus lehet a cirkulációs szivattyú. Ez arra jó, hogy ha kinyitom a csapot, rögtön folyik a meleg víz. Igen ám, de ennek az az ára, hogy egy (keringető) szivattyú folyamatosan áramoltatja a vizet a csapok és a melegvíz-tároló között. Ha ennek csak 50 watt a teljesítménye, az havonta 36 kilowattóra fogyasztás! Akár egy átfolyó rendszerű vízmelegítőn is érdemes gondolkodni a bojler helyett vagy mellett.
 • Még egy extra tipp: Épp a napokban láttam egy olyan megoldást, hogy magába a csapba építenek egy elektromos vízmelegítési lehetőséget.

Villany: Van három fontos, gyakran elfelejtett hely, ahol sok áram elmehet.

 • Ahol csak lehet, érdemes kihasználni a természetes fényt.
 • Sok lakásban a WC szellőzése külön elektromos áramot fogyaszt. Maga a szellőző is plusz költséget jelenthet.
 • Légkondicionálás helyett érdemes természetes árnyékolásban gondolkodni.

Fűtés (gáz): Jó tudni, hogy a fűtésszámla az úgynevezett lehűlő felülettel arányos (vagyis a falak, a padló és a tető méretével).

 • Ezért olcsóbb sokkal a társasházi lakások fűtése, hiszen a lakást  4-5 oldalról is másik lakás veszi körül. Másik végletként a szabadonálló (ez a szakszó rá) családi ház fűtése elég drága tud lenni. Főleg, ha sok kiszögellés, cikk-cakk van benne, még ha csak a tetőszerkezetben is.
 • Sokan nem gondolnak rá, hogy érdemes alulról is hőszigetelni a házat. Szinte filléres tétel, de bőven megéri. Már csak azért is, hogy lábról ne fázzál föl.
 • Érdekesség: Itt-ott vannak az országban termálvizes fűtésű lakások.
 • Extra tipp: Fafűtésről, cserépkályháról már korábban írtam. De azzal is sokat lehet spórolni, ha éjszakára lejjebb veszed a fűtést, illetve a hálószoba fűtését célszerű nappalra lekapcsolni.
 • Érdemes lehet elgondolkodni modern fűtési módszereken: Padlófűtés, falfűtés, napkollektor. Különböző elektronikus kütyükkel nagyon precízen szabályozhatóak a fűtési rendszer különböző elemei, akár telefonon is.

Csatornadíj: Létezik olyan, hogy „locsolási kedvezmény”. Nézz utána a szolgáltatódnál!

 • A fúrt kutat azért nem említem, mert ha szabályosan akarsz eljárni, az mindenféle extra macerával járhat (engedély, vízminőség miatt a mélysége, kivitelezés, fenntartás, üzemeltetés  – a búvárszivattyú áramfogyasztásán túl akár még bányajáradék fizetési kötelezettség is felmerülhet). Ki kell számolni, megéri-e.

Végül, még két fontos gondolat:

 1. További spórolási tippek juthatnak eszedbe, ha pontosan vezeted az összes kiadásodat. Ehhez egy nagyon jól összeszedett listát találsz itt.
 2. Főleg a komfortérzetedet befolyásolja, de azért a rezsit is. Nem mindegy a lakás tájolása. A hálószoba fekvése inkább északi (Kabos Gyula örökbecsű mondásával „Ki akar délben feküdni?”), a nappali tartózkodásra szolgáló helyiségeké déli legyen. De ez már átvezet a cikksorozat befejező részéhez, az építészeti tervezéshez.

 

Szerző: Szalai János, a noszogató sikeroktató, civilben matematikus és közgazdász

CSOK: CSO(dá)K nincsenek

(CSOK asszociációk II.)

Túl vagy egy nagy lépésen, beköltöztél az új ingatlanodba. Nagyon örülsz neki, hiszen megoldottad életed egyik nagy feladatát! Vajon valóban így van, vagy a neheze még csak ezután következik? Amiről sokan elfeledkeznek, hogy fenn is kell tudni tartani!

Mire számíts? Két nagy fizetnivalód lesz havonta: a törlesztőrészlet és a rezsi. Előző alkalommal ígértem, hogy a hitel kockázatával kapcsolatban írok még. Először nézzük meg, mik merülhetnek fel. Ez nem túl bonyolult: Nőhet a fizetnivaló és csökkenhet a jövedelmed. Kockázatkezelési tréningünkön ezt jobban kifejtjük. Ha hitelfelvételen gondolkozol, netán már vettél is fel korábban, feltétlenül gyere el!

Egy apróság addig is, míg találkozunk: Az emberek alapvetően biztonságra vágynak. Kockázat és biztonság – tűz és víz. Mindkettőt nem lehet egyszerre. A kockázatot nem tudod elkerülni. Tehát biztosítás kell. Ezt mindenki hallotta már. De mi a lényege? Sokféleképpen megközelíthető, én úgy mondanám: Nem töltheted csurig a poharat.

 

Terv nélkül könnyen pórul járhatsz

Gondolkozz előre, és tervezz! Megteheted, hogy nem használod ki maximálisan a hitellehetőségedet. A törlesztőrészlet maximális összegét jogszabály, és a józan ész is behatárolja. Jog szerint ez több tényezőtől függően a háztartás összjövedelmének 50-60%-a, a józan ész szerint ennél jóval kisebb: 30-40%, hiszen valamiből élni is kell. (Ha rá akarsz keresni, jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatónak hívják.)

Javaslom, hagyj magadnak tartalékot. Mit jelent ez a gyakorlatban? Kevesebb hitelt vegyél föl, mint amennyit a bank maximálisan engedélyezne. Vedd föl a felét vagy a kétharmadát. Ezáltal a törlesztőrészlet is kisebb lesz, mint amennyit még éppen, hogy ki tudnál fizetni. A különbözettel 3 dolgot tehetsz:

Apropó, jövedelemnövelés: Tudtad, hogy az állásodon kívül még sok más formában tudsz rendszeres fizetéshez jutni? Nem, nem arra gondolok, hogy lépj be egy MLM hálózatba. Ez megérne több külön posztot is, ezért most csak egy kis kedvcsináló: Lépj be ebbe a Facebook csoportba, hogy játékos formában is kipróbálhasd ezeket a lehetőségeket! https://www.facebook.com/groups/902530359820789 A játékról bővebb leírást itt találsz.

 

Amire még érdemes odafigyelned

 • Ha a 10+10 millió forint reményében vállalsz 3 gyereket, és nem sikerül, akkor sokba kerülhet. Ugyanis nem csupán a támogatást kell visszafizetni (adott esetben kamattal növelve), hanem a kedvezményes kamatozású hitel is visszamenőleg piaci kamatozásúvá válik (a rendelet úgy fogalmaz, hogy az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatást kell késedelmi kamattal növelve visszafizetni).
 • Ez nagyon durva is lehet. Természetesen a szabályok változhatnak, de a túl nagy kockázat miatt gyermektelen házaspárok számára ez a lehetőség valószínűleg nem lesz elérhető.
 • Mielőtt a hitelszerződést (de bármilyen más szerződést is) aláírod, feltétlenül olvasd el. Ha nem értesz benne valamit, kérdezz rá. Adott esetben vidd haza a szerződés tervezetét, és értelmezd otthon, nyugodt körülmények között. Ha nem adják oda, vigyél magaddal egy olyan ismerőst, aki segít értelmezni a szöveget. Üljetek le, olvassátok el, és ne legyetek szégyellősek kérdezni.
 • Sikeres emberek ismerik azt a mondást, hogy „Egyetlen buta kérdés van, a fel nem tett kérdés.” Ne hagyd magad siettetni, hiszen ez hosszú időre fogja befolyásolni az életedet. A banknak érdeke, hogy hitelt adjon Neked, tehát ne hagyd magad azzal lerázni, hogy az ügyintéző nem ér rá, vagy hogy hosszú a sor mögötted. Ha másképp nem megy, beszélj a bankfiók igazgatójával.

 

A következő cikkben a rezsivel kapcsolatban hozok Neked jó pár érdekes szempontot.

 

Szerző: Szalai János, a noszogató sikeroktató, civilben matematikus és közgazdász

CSOK: Végre megjelentek a rendeletek!

2016. február 10-én megjelentek az új CSOK rendeletek a Magyar Közlönyben (itt lehet megnézni>>)

Amit érdemes benne keresni: “Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról” szóló részt, és a “A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről” szóló részt. Continue reading

CSOK: késnek a könnyítést tartalmazó rendeletek, de visszamenőleges hatályuk lesz

Az ígértekkel ellentétben nem február 3-án jelentek meg a CSOK könnyítéseket tartalmazó rendeletek, hanem később fognak, valamikor február folyamán. Viszont ami ettől függetlenül jó hír az igénylőknek, hogy Lázár János, a február 4-ei, csütörtök délutáni kormányinfón elmondta, hogy dolgoznak a rendeleteken, és bármikor is lépnek életbe, a hatályuk visszamenőleges lesz: 2016. január 1-től.

Ez azt jelenti, hogy a már folyamatban levő igénylésekre is vonatkozni fog majd a könnyítés, tehát nem kell addig várni, míg megjelennek a rendeletek, már most el lehet indítani a CSOK igénylést, és azokra is fog vonatkozni, akik már korábban elindították a folyamatot.

Az OTP-nél, az FHB-nál és az MKB-nál már biztosan folyamatosan lehet beadni az igényléseket.

A benyújtáshoz szükséges dokumentumok, igazolások, szerződések mennyisége függ attól, hogy mire szeretnénk a pénzt igénybe venni, de mindhárom banknál készségesen állnak rendelkezésre!

CSOK: a látogatóinkat most leginkább ezek érdeklik

Elemeztük azokat a kifejezéseket, amiket a leggyakrabban írtok be a keresőbe a CSOK kapcsán, és amikre a legnagyobb számban érkeztek erre az oldalra.

Három kifejezés viszi a prímet:

CSOK könnyítés – óriási érdeklődés volt érzékelhető már december végén is, de januárban pláne. Aztán gyorsan kiderült, hogy elég szűk a kedvezményezettek köre, hacsak…  Continue reading

CSOK: mindenki február 3-át várja

Egyelőre nincs új a CSOK-nap alatt, a különböző portálok és blogok az eddigi hangnemükhöz és beállítottságukhoz hűen azokat a számokat és lehetőségeket boncolgatják tovább, amikről már hetek óta értekeznek.

 • Kik juthatnak hozzá,
 • mennyit kell majd visszafizetni,
 • milyen buktatók vannak,
 • miért hülyeség az egész úgy, ahogy van,
 • miért lesz jó az építőiparnak,
 • miért NEM lesz jó az építőiparnak,
 • és így tovább.

Igazság szerint mindenki február 3-át várja, hogy pontosan mi lesz abban a két rendeletben, amivel a kormány a CSOK eddigi – kereken egy hónapos – szabályozását puhítja, könnyíti a CSOK-hoz jutás feltételeit, bővíti a kedvezményezettek körét.

Úgyhogy február 3-áig nyugalom van, rendkívüli hírekre és eseményekre addig nem lehet számítani.

 

CSOK asszociációk

Aki ismer, tudja, hogy sokat láttam, hallottam, olvastam, tapasztaltam. Mindenről eszembe jut valami. Így a családi otthonteremtési kedvezményről is. Hirtelen 3 gondolatom támadt, egy-egy cikket írok róluk.

 • Vajon – a devizahitelekhez hasonlóan –  bedőlhetnek-e ezek a hitelek?
 • Egy új ingatlant nem csupán megvenni (megépíteni) kell tudni, hanem fenntartani is.
 • Mikre nem gondolsz egy új ingatlan tervezésénél?

Az internetet böngészve sok helyen találkoztam azzal a félelemmel, hogy a CSOK kapcsán felvett lakáshitelek is a devizahitelek sorsára jutnak. Vagyis kezelhetetlenül magasra nőhet a törlesztőrészletük.

Szocpol anno

Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. Főleg azért, mert bennem ez a konstrukció (mármint a kedvezményes kamatozású hitel része) sokkal ijesztőbb emlékeket ébreszt. Mégpedig az 1980-as évek végét. Akkor is létezett egy komoly családtámogatási rendszer az otthonteremtéshez. Szocpol és kedvezményes lakáshitel. Előbbi 30 (később 40) ezer forint gyerekenként, utóbbi 360 ezer forint, 35 éves lejáratra, 3% éves kamatra (amire további költségek nem rakódtak rá).

Ha az időközben eltelt 30 év ár- és béremelkedését tekintjük, lazán lehet 30-cal szorozni. Ez mai áron gyerekenként egymillió-kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást, illetve tízmillió forint fölötti összegű hitelt jelent. Csakhogy volt ezzel a 3%-os kamattal egy nagy bibi: A betéti kamatok már a 80-as évek közepén fölhúztak jóval efölé.

A matekot alapból utálók számára érthető nyelven ez azt jelenti, hogy ha Te kölcsönadsz 100 ezer forintot, akkor arra évente 3 ezer forint kamatot kapsz. De honnan veszed a kölcsönadható pénzt? Mástól, akinek ennél a 3 ezer forintnál több kamatot kell, hogy fizess. Vajon mennyi ideig tudnál egy ilyen tevékenységet végezni? Hát nem sokáig!

Most persze mondhatod azt, hogy a „csúnya” bankokat nem kell sajnálni, csakhogy abban az időben Magyarországon nem létezett a mai értelemben vett bankrendszer. Ez megérne egy külön posztot, egyszer erre is sort kerítek. Van viszont egy érdekes írásom a témában. Arról szól, hogyan tudsz egy ilyen szokatlan piaci lehetőséget kihasználni a magad javára.

Mindenható állam?

Ha nincs bank(rendszer), ami hitelezzen, akkor az állam fog. Csakhogy ő sem tud csodát tenni. Nem tud több pénzt fizetni, mint amennyi befolyik hozzá. És a következmény? Csak idő kérdése, mikor dől dugába az egész konstrukció.

Azt mondod, nem fog? Nos, az elmúlt évtizedekben kétszer is láttunk példát rá. Az egyik épp az előbb említett 3%-os kamatozású hitellehetőség. Már a 80-as évek végén az egekbe szöktek a kamatok. Ezeket a hiteleket formálisan ugyan a mai OTP Bank (akkori nevén Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalat) kezelte, de gyakorlatilag az állam pénze volt. Ezért a kondíciókat is az állam határozta meg.

A kamat hamar 20% közelébe ért, és ezt már 1990-ben túllépte. A „Szomszédok” című – akkor népszerű – tévésorozat epizódjaiban folyamatosan napirenden volt a téma. A szereplőknek nagy fejtörést okozott, hogy miből fogják a magasabb kamatokat fizetni.

Természetesen akkor is talált ki az állam mentőakciót. Volt egy olyan lehetőség, hogy ha kifizeted a hátralévő tartozás kb. felét, akkor a másik felét elengedik. Ugye milyen ismerős? Persze csak egy bizonyos kör tudott élni a lehetőséggel. Azok, akik rendelkeztek bizonyos fokú pénzügyi intelligenciával.

Az állami kamattámogatás csapdája

A második alkalom a közelmúltban, a kétezres évek elején történt. Az első Orbán-kormány idején kitaláltak egy sokak számára nagyon kedvező lakáshoz jutási támogatást. A mondókám szempontjából az volt a lényege, hogy a piaci kamat és az igénybe vevő által  fizetendő kamat közti különbözetet az állam állta.

Hamar kiderült, hogy az állam túlvállalta magát, ezért ez a konstrukció a következő kormány idején megszűnt. Sajnos részben ennek volt köszönhető a devizahitelezés felfutása. Ha érdekel, írtam róla egy e-bookot, itt tudsz belenézni. Meg is rendelheted. Pénzedbe nem kerül. De vigyázz: Még annál is felkavaróbb, mint gondolnád!

Fentiek miatt úgy gondolom, egy komolyabb méretű kamatemelés ennek a hitelnek is keresztbe fog tenni. Márpedig a kamatok most szerte a világon mélyponton vannak. Ezért nem kell nagy jóstehetség hozzá, hogy azt mondjam: Csak idő kérdése, mikor indulnak el fölfelé.

Persze, az állam ezt egy darabig bírni fogja, de nem a végtelenségig. Akkortól pedig bizony a törlesztőrészletek is megemelkednek! Van rá esély, hogy ha emelkednek a kamatok, akkor az némi gazdasági növekedéssel is együtt jár majd. Ami azt jelenti, hogy esetleg kapsz egy kis fizetésemelést is. Vagyis talán – de csak talán- kezelhető marad a törlesztés összege.

Hogy viselkedik a törlesztőrészlet?

Hogy mennyivel emelkedhet a törlesztőrészlet? Ez egy egyszerű kalkulátorral kiszámolható. Gugliba beírod, hogy „törlesztőrészlet kalkulátor”, és lehet vele kísérletezni. Nagyjából az alábbi szabály alapján lehet számolni: 20 éves futamidő, és 3%-os éves kamat esetén az éves törlesztő a felvett hitelnek kb. 6-7%-a.

Ha a kamat megemelkedik 8%-ra, akkor a törlesztőrészlet a másfélszeresére nő (évi 10%-ra). Kb. 12%-os kamatnál fog duplázódni. Ha a kamaton felül még kezelési költség is van, akkor annyival növeld meg a kamatot a kalkulátor használatakor. Mindez akkor érvényes, ha végig változatlan kamatot, és havonta egyforma törlesztőrészletet tételezünk fel. Nyilván ez nincs így, de durva számolgatáshoz megfelel.

Mit tehetsz, hogy kivédd ezt a kockázatot? Amit tudni kell, hogy erre biztos módszer nincs. Ha eljössz a kockázatkezelési tréningünkre (hitelt felvevőknek különösen ajánlott, link a következő cikkben), megérted, miért. Ennek fő oka, hogy lakni akarsz benne, tehát a saját lakás sok tekintetben úgy viselkedik, mint az úgynevezett fogyasztási cikkek többsége. Vagyis rövidebb-hosszabb idő alatt elfogyasztod. Ilyen cikkekre pedig a klasszikus szabályok szerint TILOS (pénzügyileg nem intelligens) hitelt fölvenni. Hogy miért, arról többek között itt írtam.

Ha erről többet szeretnél olvasni, iratkozz föl a „Jómódod pillérei” sorozatra! (Hitelekről bővebben a negyedik pillérben esik szó.)

Mit tehetsz mégis? A másik két cikkben erre is fogsz kapni javaslatokat.

Szerző: Szalai János, a noszogató sikeroktató, civilben matematikus és közgazdász

Mire elég a CSOK?

 1. január 1-től emelt összegű CSOK-ot igényelhetnek az arra jogosultak. Nézzük meg, mire elegendő ez az összeg!

csok_2016_modLényegében majdnem mindegy, hogy a fővárosban vagy vidéken venne valaki új építésű lakást vagy építene családi házat, így is, úgy is sokba kerül. Ráadásul, a CSOK-ot nem lehet igénybe venni meglevő hitel kiváltására, sőt kizárták azokat az igénylők közül, akik bedőlt hitellel rendelkeznek.

Amennyiben nagycsaládos (3 vagy több gyerek) szeretne használt lakásba költözni, legalább 90 m2-es lakást kell vásárolnia. Azonban 5 millió Ft alatt még vidéken sem lehet ekkora lakást kapni, így legalább 3 millió Ft önerővel kell rendelkeznie.

Szinte mindenki fantáziáját a 10+10 milliós támogatás indította be. Azonban ezt kizárólag a három vagy többgyermekes családok igényelhetik új lakás vásárlásához vagy építéséhez. A lakás mérete vagy energetikai besorolása nem számít, csak az, hogy a lakás nem lehet kisebb gyermekenként húsz, tehát három gyermek esetén 60 m2-nél, a családi háznál pedig 90 m2-nél.

Nézzük meg, mibe kerül egy legalább 60 m2-es új építésű lakás és egy legalább 90 m2-res családi ház a fővárosban és vidéken!

Ennyi pénzért ekkora lakás Budapest belvárosában például szóba sem jöhet. A kínálat ott 30 milliónál kezdődik. Hiába ad az állam relatíve sok pénzt, saját tőke bevonása nélkül ezen a környéken semmire sem lehet menni vele.

Az ingatlan.com készített egy térképet az új építésű lakások m2-árairól, és ebből is az derül ki, hogy Budapesten önerő nélkül, kizárólag a 10+10 millió forintból szinte képtelenség új lakást venni. A külső kerületekben lehet 60-70 m2 közötti alapterületű lakást 22-25 millió Ft közötti áron találni. Az aglomeráció egyes keleti és déli településein kínálnak 60-65 m2 közötti lakásokat 20 millió Ft körüli áron.

Az ingatlan.com adatai alapján a legtöbb ingatlan, ami megfelel a feltételeknek, az ország nyugati és középső részén található. A 19 megye közül Győr-Moson-Sopron megyében van a legtöbb pusztán CSOK-ból finanszírozható ingatlan, ezt követi Bács-Kiskun megye, a harmadik Csongrád megye.

Aki esetleg úgy dönt, hogy új házat épít, az is felkötheti a gatyáját, önerő nélkül ugyanis ez sem fog menni, mivel „ha nincs legalább 10 milliós önerő, akkor felejtős a történet”.

Az építési telkek a fővárosban a legdrágábbak, átlagosan 47 ezer forintot kell fizetni m2-éért, Pest megyében 12 ezer 664, Somogyban 12 ezer 590, Békésben 3 ezer 383, míg Nógrádban 3 ezer 548 forintot. Ezt azonban nem lehet CSOk-ból megvásárolni.

Egy építőipari vállalkozó szerint, abban az esetben, ha valakinek már van egy telke, akkor egy 80 és 100 m2 közötti családi ház felhúzható a 10+10 millió forintból. De ebben nincs semmi extra, „sima 30-as téglával, 10 centis szigeteléssel, olcsó, laminált parkettával, négyzetméterenként 3 ezer forintos burkolatokkal, sima sátortetővel, olcsóbb fajta nyílászárókkal, és sima, pozdorjás beltéri ajtókkal lehet számolni”.
A vállalkozó az anyag és a munkadíj együttes átlagos költségét négyzetméterenként 180-200 ezer forint közé teszi.

Egy másik vállalkozó szerint, sok múlik azon, hogy ki milyen anyagot választ, mert „lehet burkolni négyzetméterenként 3 ezres, meg 13 ezres anyaggal is”. Egy kulcsrakész, normál kivitelezésű ház közepes minőségű anyaggal és munkadíjjal együtt 170-180 ezer forintos négyzetméteráron jön ki. „Ebben nincs benne se a telek, se a konyhabútor, a határ egyébként ott is a csillagos ég”.
Azt mondja, egy fillér nélkül most sem érdemes nekiugrani az építkezésnek. „Nem mindegy, hogy az, aki építkezik, megelégszik-e a normál nyílászáróval, fizet-e milliókat egy kazánért, vagy szeretne-e kandallót. Ha valaki egy tornyos házacskát szeretne, az most is drága.”

Az építési vállalkozó szerint a 10+10 millió forintból „egy szép kis modern ház kihozható”, extrák nélkül, természetesen önerővel és már meglévő telekkel.

Kárpáti József, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének tagja szerint sem fedez mindent a maximálisan igényelhető 10+10 millió forint.
„Egy kulcsrakész, jó minőségű házhoz 210 ezer forint kell négyzetméterenként, vidéken is” – mondta. És „ebbe nem fér bele a telek, a közmű, a konyhabútor, a kerítés”.  Szerinte az állami támogatás nem azt jelenti, hogy akinek eddig nem volt pénze, majd most lesz, ez annak segítség, akinek van pénze, de nem elég.

cserepzoltan
Cserép Zoltán

Pénzügyek A-tól Z-ig

a Pénzügyi GPS,
aki házhoz viszi az állami támogatást
Mobil:20/428-0040

CSOK: változnak a szabályok, cél az átlátható szabályrendszer

Kormány-támogatás
Csok – Tuzson: változnak az otthonteremtési támogatás szabályai, cél az átlátható szabályrendszer

Budapest, 2016. január 24., vasárnap (MTI) – Változnak az otthonteremtési támogatás szabályai; a cél az, hogy minden magyar család a lehető legolcsóbban juthasson otthonhoz – mondta Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón.

Megerősítette, két kormányrendeletbe foglalják február folyamán a program korábban rendelet- és szabálymódosításokban rögzített kereteit. Ezek egyike a régi, míg a másik az új építésű lakásokkal kapcsolatos.
Átlátható, világos szabályokat szeretnénk, amelyek között nemcsak a jogtudósok igazodnak el – fogalmazott az államtitkár.
Tuzson Bence közölte: az egy- és kétgyermekes családok is igénybe vehetik a támogatást, akkor is, ha van másik ingatlanjuk, a 30 millió forintnál értékesebb otthonokra is igénybe vehető lesz a 10 milliós államilag támogatott hitel, eltörlik az energetikai tanúsítvány kívánalmát, mozaikcsaládok is élhetnek a lehetőséggel, továbbá nem összkomfortos ingatlan is vásárolható lesz ily módon.
Utóbbi kapcsán megjegyezte, az ország egyes részein nincsen kiépített csatorna- vagy ivóvízhálózat. Megjegyezte: az év elejétől, visszamenőleges hatállyal érvénybe lépő rendelkezés alapján 2015 elejétől lehet visszaigényelni az ingatlanok áfáját.
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról beszélt: az új otthonteremtési program elindítását az tette lehetővé, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll, növekszik, a költségvetési hiány alacsony, az államadósság pedig csökken. “A program elindítása tehát annak köszönhető, hogy a magyar reformok működnek” – jelentette ki.
Egy országos felmérésre hivatkozva az államtitkár azt közölte: a lakosság több mint négyötöde támogatja az otthonteremtési intézkedéseket, a 40 év alattiak körében pedig 95 százalékos az áfacsökkentés támogatottsága.
A közérthetőség, a jobb áttekinthetőség érdekében a kormány rövidesen külön rendeletben foglalja össze az új és a használt lakásokkal kapcsolatos szabályokat – tette hozzá, hangsúlyozva, a program lezárhatja a devizahitelezés és az ebből fakadó eladósodás, valamint kevés lakásépítés korszakát, ami a baloldali kormányzás “egyik legsúlyosabb öröksége” volt.
Az otthonteremtés véleményünk szerint nemzeti ügy, e nélkül a polgári berendezkedés sem lehet teljes – tette hozzá Dömötör Csaba.
bly \ bhi

MTI 2016. január 24., vasárnap 12:19

CSOK – miben várható könnyítés február 3-ától?

A csütörtöki Miniszterelnökségi vezető sajtótájékoztatója alapján a következő enyhítések és kedvező változások várhatóak február 3-ától a CSOK-nál.

1.) Eltörlik a 30 milliós felső értékhatárt az ingatlanoknál, tehát ennél drágább lakásokra/házakra is igénybe lehet venni a 10+10 milliós CSOK-ot.

2.) A korábban tulajdonolt ingatlan eladásából származó bevétel felhasználásával kapcsolatban is jönnek majd könnyítések.

3.) Új ház építése esetén az összkomfortos meghatározás tágabb határok közé esik majd, így például nem az lesz előírás, hogy vezetékes víz legyen, hanem az, hogy ivóvíz (vannak települések, ahol nem megoldható a vezetékes víz elvezetése az ingatlanhoz, így ott fúrt kúttal, víztisztító berendezéssel élnek együtt a lakók.)

4.) Továbbá a csatornahálózatra való kötelező rákötés sem lesz kötelező, hiszen vannak olyan települések, ahol ez sem megoldott – illetve település részek -, így az ottani helyi különleges szabályokhoz kell majd ilyen esetekben alkalmazkodni, és azoknak kell megfelelni.

5.) Városokban a kormány kifejezetten támogatja a tetőtérbeépítéseket, külterületeken pedig a tanyák építését.

6.) A belterületi zártkert minősítés sem lehet kizáró ok egy ingatlannál, ezeknél is igénybe lehet venni a CSOK-ot. A belterületi zártkert definíció már csak a köznyelvben létezik, településekhez tartozó szőlő, gyümölcsös, üdülőrészek, pincészetek esetében használták, de ezek hivatalosan már külterületnek számítanak, telekkönyvi kivonatokon viszont még előfordulhat minősítésként a “belterületi zártkert” kifejezés, így sokak életét nehezítve meg például hitelfelvételnél, vagy esetünkben, a CSOK-nál. De február 3-ától a CSOK esetében ez nem lesz probléma.

7.) A közfoglalkoztatottak számára jó hír, hogy használt lakás vásárlására, vagy bővítésre a támogatást ők is megkapják. (Ez az első hírek után és az első hetekben egyáltalán nem volt egyértelmű!)

Ezek jó hírek, igaz?

CSOK – február 3-ától jönnek a kedvező változások

CSOK– Két új rendelet foglalja majd össze a szabályokat

Budapest, 2016. január 21., csütörtök (MTI) – A kormány február 3-án két új rendeletben foglalja majd össze az otthonteremtési program szabályait – közölte a Miniszterelnökség vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Lázár János elmondta: az egyik rendelet szól majd a használt lakáshoz jutásról, a másik pedig az új lakáshoz jutás feltételeiről. A szerdai kormányülésen az elvi döntések születtek meg a várható könnyítésekről.
A miniszter ennek alapján megerősítette, hogy a kormány eltörli a 30 millió forintos ingatlanérték-határt és a tulajdoni korlátot. Azok a “bürokratikus szabályok” is megszüntethetők, amelyek a korábban tulajdonolt ingatlan eladásából származó vételár felhasználását írják elő – tette hozzá.
Emellett több más könnyítést is tartalmaznak majd a rendeletek, például új ház építése esetén az összkomfort meghatározásával kapcsolatban. Így ahol nincs ivóvízvezeték, ott az iható víz elérése lesz a kritérium, ahol pedig nincs szennyvízvezeték, ott az építési szabályokban korábban engedélyezett megoldások tovább élhetnek.
A kormány a családok otthonteremtési kedvezményén (csok) keresztül arra is kész, hogy támogassa a nagyvárosokban a tetőtérbeépítéseket, valamint külterületeken új tanyák építését – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Megjegyezte továbbá, hogy belterületi zártkertekben is lehet majd építkezni támogatással.
Tájékoztatása szerint a közfoglalkoztatottaknak arra lesz lehetőségük, hogy használt lakás vásárlásához, illetve lakásfelújításhoz kapják meg a csokot.
Közölte továbbá: az építésztársadalommal közösen akarják meghatározni azokat a garanciákat, amelyek biztosítják az építési szabályok betartását a megszűnő építési engedélyezés helyett. A kormány célja – mondta – a bürokráciacsökkentés és az egységes településkép.
Az otthonteremtési programmal kapcsolatban Lázár János hangsúlyozta: az elsődleges cél családpolitikai, a másodlagos pedig a gazdasági növekedés, vagyis nem egy szociálpolitikai akcióról van szó.
A kormány megtárgyalta a Nemzeti Otthonteremtési Közösség intézményének tervezett bevezetését is, hogy a lakásmegtakarítással rendelkezők mihamarabb lakáshoz juthassanak – közölte a tárcavezető.
bhz \ bzt

MTI 2016. január 21., csütörtök 16:22

CSOK: Mennyit ér a harmadik gyerek?

Magyarországon a családokat több fajta kedvezménnyel támogatja az állam. Azonban nem ugyanolyan mértékben. A három vagy több gyerekes családok lényegesen magasabb támogatásban részesülnek. Jól látható ez a 2016. január 1-től érvényes CSOK esetében is.

csok_2016_mod

 

Nézzük meg, milyen egyéb támogatásra jogosultak a legalább 3 gyereket nevelő családok, és mekkora a különbség a 2 gyerekes gyaládokhoz képest!

Azaz mennyit is „ér” a 3. gyerek?

 • A legismertebb támogatás a családi pótlék. Egy gyermek után 12.200 Ft, egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő részére 13.700 Ft, két gyermek után 13.300 Ft, két gyermeket egyedül nevelő szülő részére 14.800 Ft. Három, illetve több gyermek tekintetében a családi pótlék összege 16.000 Ft, három vagy több gyermeket egyedül nevelők részére pedig 17.000 Ft. Azaz a 3. gyerek kb. 20%-kal „ér többet”, mint a második és 30%-kal, mint az első.
 • Normál esetben a GYES a gyerek 3 éves koráig jár, havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, jelenleg 28 500 Ft. Ikrek esetén (maximum hatos ikrek) arányosan több. Nagycsaládosok esetében a gyerek 3 éves kora után a GYES GYET-re változik. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, vagy a gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A GYET havi összege is megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, jelenleg 28 500 Ft.
 • A 3 vagy több gyereket nevelő családok ingyen tankönyvellátásra jogosultak. Ez iskolaköteles gyerekenként tanévenként akár 20 ezer Ft támogatást is jelenthet.
 • Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a gyermekétkeztetésben az étkezési térítési díj 50 %-át az állam fizeti, így minden gyermek után csak a díj felét kell kifizetni!
 • A különféle tömegközlekedési eszközökön a nagycsaládosok 90%-os kedvezményre jogosultak.
 • A 2011. január elsejétől életbe lépett földgáz árszabályozás a sávos rendszer mellett bevezeti a nagycsaládosokat megillető kedvezményt, amit a három vagy annál több gyermeket nevelő család, vagy nevelőszülő vehet igénybe (három- vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban, nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban). A kedvezmény mértéke három gyermekig 200m3/év gyermekenként, a negyedik gyermektől pedig gyermekenként 300m3/év.
 • Az adóköteles jövedelemmel rendelkező nagycsaládosok számára az egyik legjelentősebb támogatás a családi adókedvezmény. Az adózónál maradó adómegtakarítás összege:
 • egy eltartott esetén 10 000 Ft;
 • két eltartott esetén 12 500 forint, összesen 25 000 Ft;
 • három és minden további eltartott esetén 33 000 Ft,
  három gyerek esetén összesen 99 000 Ft.

Ez éves szinten a 3. gyereknél közel 900 ezer Ft adómegtakarítást jelent.

 • Végül de nem utolsó sorban jelentős különbség van a CSOK összegében is.Új ingatlan építése vagy vásárlása esetén a két gyerekes családok 2,6 millió Ft, míg a 3 vagy több gyerekes családok 10 millió Ft otthonteremtési támogatásra jogosultak, valamint 10 millió forintos támogatott hitelt is igényelhetnek.
  Azonban ennek meglehetősen szigorú feltételei vannak, aminek jelenleg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező nagycsaládok nem felelnek meg.A nagycsaládosok számára kedvező az is, hogy ők akkor is igényelhetik a CSOK-ot, ha már rendelkeznek ingatlannal, míg a többieknél ez kizáró ok.

Bár már a családi adókedvezménnyel is határozottan a jobb módú nagycsaládosokat támogatta az állam, a kibővített CSOK szintén ezt a réteget segíti, számukra jelent jelentős támogatást.

(folytatjuk)

cserepzoltan
Cserép Zoltán

Pénzügyek A-tól Z-ig

a Pénzügyi GPS,
aki házhoz viszi az állami támogatást
Mobil:20/428-0040

CSOK: eltörlik a 30 milliós felső határt az ingatlanáraknál!

A kormány döntött, és jelentős enyhítést vezetnek be, hogy szélesebb körben legyen elérhető a CSOK: a 10+10 milliós támogatást és kedvezményes kamatozású hitelt a 30 millió forintnál drágább ingatlanokra is igénybe lehet venni, így a budapestiek számára megsokszorzódnak a lehetőségek az ingatlanpiacon, de vidéken is jelentős bővülés lesz az elérhető ingatlanok számában.

Máris változik a CSOK, íme a részletek

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/hitel/maris_valtozik_a_csok_ime_a_reszletek.3.225779.html

Gazdaság-ingatlan-csok
Csok – Ingatlan.com: az értékhatár eltörlésével többszörösére nő a megfelelő lakások száma

Budapest, 2016. január 21., csütörtök (MTI) – Az államilag támogatott lakáshitelek 30 millió forintos értékhatárának eltörlése után már országszerte csaknem hatezer újépítésű lakás felel meg a családok otthonteremtési kedvezményében (csok) előírt feltételeknek, szemben a korábbi mintegy kétezerrel – közölte az ingatlan.com portál csütörtökön az MTI-vel.

A szóban forgó konstrukció 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 10 millió forintos államilag kamattámogatott hitelt biztosít a feltételeket teljesítő, három gyereket nevelő vagy vállaló családoknak új lakás vásárlására vagy építésére – írják.
Az ingatlan.com szerint Budapesten látványos kínálatbővülést eredményez a 30 milliós korlát eltűnése: az eddigi 468 helyett 3292 lakás felel meg a csok feltételeinek.
A közlemény idézi Balogh Lászlót, a portál szakértőjét, aki elmondta: szintén jelentősen, 28 százalékkal bővült a kínálat Győr-Moson-Sopron megyében, Pest megyében és Hajdú-Bihar megyében pedig 40-40 százalékos növekedést eredményezett a korlát eltörlése a csokos új lakások kínálatában. A lépés eredményeként várhatóan a korábban vártnál hamarabb megindulhat az élénkülés az új lakások piacán, elsősorban a csoknak megfelelő ingatlanok esetében – fogalmazott a szakértő.
Az ingatlan.com tájékoztatása szerint a 30 milliós határ eltörlése azokat a nagycsaládosokat is helyzetbe hozhatja, akik ugyan nem feltétlenül terveztek új lakásba költözni, de jelenleg is rendelkeznek lakáshitellel. Ha a három gyermekes családok a jelenlegi otthonuk eladását követően új lakásba költöznek, akkor a csokos lakáshitel segítségével a fennálló hiteltartozásuk után fizetendő magasabb kamatszintet 3 százalékra csökkenthetik – írják.
A régi hitel lecserélésével ezek a családok az alacsonyabb kamatterhek miatt így összességében több millió forintot tudnak megspórolni 25 év alatt, ráadásul további önerő nélkül tudnak új lakásba költözni – fejtette ki Balogh László a tájékoztatásban. Mindössze arra kell figyelniük, hogy az új lakás vételára legalább a csok keretében felvett összeggel drágább legyen az értékesített lakásuk eladási áránál – tette hozzá az ingatlan.com szakértője a közleményben.
gde \ gtr

MTI 2016. január 21., csütörtök 9:20

CSOK – avagy NOK: A lakáskasszát is megreformálják?

Látszólag nem szorosan a CSOK-kal kapcsolatos, de mégis lényeges összefüggést mutat vele a lakáskasszákkal kapcsolatos hétfői bejelentés, és az azóta megjelent vélemények, elemzések, háttérinformációk.
Röviden a lényeg: hétfőn Rogán Antal bejelentette, hogy a kormány megreformálná a lakáskasszák működését is – ennek elindulását 2017-re prognosztizálja -, és angol mintára a közösségi lakásfinanszírozást szeretnék bevezetni.

Sorban az ezzel kapcsolatos hírek:

Betámadta a kormány a lakáskasszákat

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/hitel/betamadta_a_kormany_a_lakaskasszakat.225608.html

A CSOK után jön a NOK, a lakáspénztárak versenytársa

http://hvg.hu/itthon/20160118_CSOK_utan_jon_a_NOK_a_lakastakarekpenztar

Reagált a Fundamenta Rogánék javaslatára

http://www.origo.hu/gazdasag/20160119-fundamenta-rogan-antal-nemzeti-otthonteremtesi-kozosseg-lakaskassza.html

Csok – ÉVOSZ: az építések év végétől kezdhetnek bővülni érdemben

Gazdaság-építőipar-csok
Csok – ÉVOSZ: az építések év végétől kezdhetnek bővülni érdemben

Budapest, 2016. január 18., hétfő (MTI) – Az építőiparon belül a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) hatására épített lakások számának növekedése leghamarabb az év végén vagy a jövő év elején jelentkezik mérhetően – mondta el az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán. Continue reading

CSOK: új hírek, és nem túl jók – mármint annak, akinek pénze is van…

A penzcentrum.hu kitesz magáért, naponta több cikket is a CSOK-nak szentelnek: pszichológust kérdeztek meg arról, hogy párkapcsolatban hogyan érdemes kezelni a pénzzel kapcsolatos ügyeket egymás közt, aztán kikutatták ingatlanos oldalakon, hogy milyen lakásokra NEM lehet CSOK-ot kapni, és robbant egy újabb bomba is: maximum 30 milliót érhet a CSOK-os ingatlan, ha a kamattámogatott hitelt is akarjuk, és a hitelhez házasság is kell. Ez sokak számára rossz hír. De menjünk sorban! Continue reading

CSOK: nemcsak Budapestből áll a világ… sőt!

A CSOK kapcsán mintha kissé túlságosan is sokszor számolgatnánk a budapesti lehetőségeket. “Jó fekvésű 10+10 milliós házak Budapesten. Budapesten ennyibe és annyiba kerül egy telek, egy lakás, egy ház. Budapesten nem lesz hol építkezni. Budapesten ez meg az van.”

Dicséretesnek tartjuk, hogy végre jönnek a vidéki hírek is, méghozzá jó hírek! Continue reading

CSOK: kellene? Nem kellene?

A penzcentrum.hu házasságkötésekkel és válásokkal foglalkozó cikke szerint 10-ből 6 családnak inkább nem kellene igénybe vennie a CSOK-ot… ugyanis tíz házasságból hat válással végződik Magyarországon. Hogy fog alakulni ez az arány, ha sokan csak a CSOK miatt házasodnak össze? Continue reading

CSOK: új, átfogó tájékoztató jelent meg

A csalad.hu-n új, részletes tájékoztatót adtak ki, és minden kérdésre választ adnak, mint például:
CSOK és használt lakás, CSOK és lakásbővítés, CSOK és lakásépítés három- illetve két gyermek esetén, CSOK és lakáskorszerűsítés, CSOK és új lakás vásárlás három- illetve két gyermek esetén.

Figyelem! Itt mindent megtudhat a CSOK igénylésének feltételeiről

http://www.csalad.hu/2016/01/13/itt-mindent-megtudhat-a-csok-igenylesenek-felteteleirol/

További jó hír: a CSOK akkor is jár, ha a gyermek kollégiumban “lakik”

Jár a csok akkor is, ha a gyermek koleszos

http://www.csalad.hu/2016/01/13/jar-a-csok-akkor-is-ha-a-gyermek-koleszos/

A CSOK miatt már alkudni is másképp fogunk, de építkezni is!

Az index.hu urbanista szekciója igen érdekes kérdést vet fel: mit fog hozni a CSOK az ingatlanpiaci alkudozásoknál? Alkudni már tavaly is leginkább a családi házaknál lehetett csak, míg lakásoknál kevésbé – kisebb százalékos arányban -, de a CSOK ezt is megkavarhatja. Continue reading

CSOK: az otthonterkep.hu mutatja, hol vannak 10+10 milliós ingatlanok

Az index.hu-n jelent meg az imént, hogy az otthonterkep.hu segítségével már ki lehet gyűjteni a 10+10 milliós ingatlanokat. Kiderült, mik a frekventáltabb helyek, és arról is szó van a cikkben, hogy nem kell elkapkodni a vásárlást-eladást.

10+10 milliós ingatlant keres? Itt találja őket!

http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2016/01/11/csok_ingatlan_otthonterkep_lakasvasarlas_allami_tamogatas_penz/

Olvastál valahol valami jót a CSOK-ról, és mi még nem közöltük le?
Írd meg nekünk erre a címre: ajanlom@ujcsok.hu

CSOK – MTI: Megnőtt az igény a készházakra, de nincs elég szerelő

Gazdaság-lakásépítés
Nőtt a megrendelés a készházakra, de kevés a szerelő

Budapest, 2016. január 11., hétfő (MTI) – A lakások áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése megnövelte a készházgyártók, illetve forgalmazók megrendeléseit, a cégeknek azonban gondot jelent a szerelő csapatok hiánya, amelyek nagy hányada a válságot követő időszakban külföldre ment dolgozni – mondta Kárpáti József, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) könnyűszerkezet-építő tagozatának elnöke az MTI-nek. Continue reading

Vasárnapi CSOK-csokor

Újabb CSOK-orravaló cikk és írás, a CSOK jegyében, könnyed vasárnapi olvasnivaló gyanánt (najó, annyira nem könnyed, de ez természetes ebben a témakörben).

A penzcentrum.hu közvéleménykutatást készített az olvasóik körében, elképesztő eredménnyel: Continue reading

Új CSOK: Ez történt 2015. január 8-án és 9-én reggel

Új CSOK lapszemlénkbe újabb öt cikk kerül be, ezen a csodálatosan borongós, ónos esős reggelen. Az ingatlanos portálok elkezdték szórni a témában releváns közleményeiket, és elkezdték közzétenni az ezzel kapcsolatos kimutatásaikat, összegzéseiket. Continue reading

CSOK – ezek történtek január 8-án

A penzcentrum.hu 4 tippet mutat, hogy jogosult lehess a CSOK-ra, a hirado.hu az ingatlan.com sajtóközleményére támaszkodik, az origo.hu szintén, csak más számokat tartanak fontosnak, a vs.hu a szükséges kondícióknak járt utána, a portfolio.hu pedig arról ad hírt, hogy a kormány dolgozik azon, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók is hozzájussanak a kedvezményhez, a 444.hu pedig a másik irányból közelíti meg a kérdést: Continue reading

Új CSOK cikkek a portfolio.hu-n

A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) és az amellett szigorodó épületenergetikai követelmények révén a következő 5-7 évben komoly változások várhatók a lakóingatlanok energiaköltségében – hangsúlyozta a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) munkatársa a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Continue reading

Új CSOK cikkek az index.hu-n

2016. január 6-áig bezárólag ezek a cikkek jelentek meg az index.hu-n

“Bár kedden már elkészült az új csok hivatalos összefoglalója is, sok olyan apró részlet van, ami nem hámozható ki könnyen a rendeletből. Múlt héten már mi is összegyűjtöttünk tíz kérdést és választ a csokról, de továbbra is rengeteg felvetés érkezik olvasóinktól, most a Portfolio.hu újabb tíz kérdésre szedte össze válaszokat.” Continue reading

CSOK cikkek az Origo.hu-n

“Érdemes gyorsan lépni, és minél hamarabb bevállalni azt a három gyereket, amiért cserébe 20 milliót ígért Lázár János. Aki késik, az jó eséllyel már csak álmodhat arról, hogy normális áron találja meg álmai otthonát. Az eddigi kedvezmények és olcsó hitelek is mind beépültek a lakásárakba, az államtól kapott pénz nagy része pedig a kivitelezőknél kötött ki.” Continue reading

Ez az oldal a könnyebb használhatóság érdekében cookie-kat használ. Kötelező erről tájékoztatást adnunk, kérlek, "oké"-zd le! Nem tudod, hogy mi ez?

A cookie-k nélkül a böngészési élmény nem lenne olyan, mint velük. A cookie-k kis nyomkövetők, amik segítenek az eligazodásban az oldalon, és amikor legközelebb visszatérsz az oldalra - mert ugye visszatérsz? :) - már ismerősként fognak azonosítani. Pl. a cookie-k jegyzik meg azt, hogy milyen linkre kattintottál már egy weboldalon, és ezt az adatot arra használják, hogy például a már meglátogatott linkeket más színnel jelölik, így te, a felhasználó is tudod, hogy hol jártál már. Ha megnyomod az Oké, rendben gombot, akkor elfogadod azt a tényt, hogy az oldal cookie-kat használ, mint minden más oldal is. Ezt az üzenetet, és az elfogadási procedúrát az EU közössége írta elő minden Európába szolgáltató weboldal számára.

Bezár